Et forunderlig liv                                A marvelous life

En vissen blomstebukett  ble starten på fotograferingen av Germini blomster.

Ved å følge blomstens forvandling mot frøing ønsker jeg å sette igang egne tanker om menneskelivet, vekke gjenkjennelse og undring, og respekt for naturens eget liv og rytme.

Disse bildene er et lite utvalg fra et omfattende prosjekt, som enda ikke har sett sin avslutning.


My current project higlights the Germini flower`s short life and amazing transformation. It is a quest toward the productions of new seeds, unique forms are created every single flower - the eternal circle of life, which we human beings are also a part.